Nettstudiet i samtidslitteratur for barn og unge

– Gjennom dei siste par åra har vi lukkast med å etablere studiet som eit relevant vidareutdanningstilbod som gir 30 studiepoeng, seier formidlingsrådgiver ved studiet, Øystein Espe Bae.

Søknadsfrist for studiet var 4. oktober 2016. Studiet varer 1 år, og har oppstart kvar januar.
Ny søknadsfrist kjem i 2017.

Sjå fakta om studiet nederst i saken.

 

Stor interesse

beautiful-15704_1920

Foto: Pixabay.com

Studiet er ei nettbasert vidareutdanning på deltid som er meint for formidlarar som arbeider med barne- og ungdomslitteratur, til dømes i bibliotek, skule eller andre stader.

– Vi opplever ei stor interesse for studiet så langt, med langt fleire søkarar enn studieplassar. Tilbakemeldingane frå første kull var gode, og det er viktig at vi bruker dei gode erfaringane som eit springbrett og held fram å utvikle studiet som eit fleksibelt og relevant vidareutdanningstilbod for formidlarar over heile landet, seier Espe Bae.

Første kull vart uteksaminert i desember 2015, og andre kull starta opp i januar 2016.

– Barne- og ungdomslitteraturen endrar seg fort, det samme gjer formidlarrolla, og den store interessen for utdanninga viser at formidlarar ser det som viktig å kople seg på tendensar i samtida. Vidareutdanning av formidlarar er viktig i eit tid der funksjonen og rolla til både biblioteka og skulen er i endring, seier Espe Bae.

Les også:
Innlegg om serielitteratur på studentbloggen 2016
Samtidslitteratur for barn og unge – av student Beate Ranheim 18.6 2015
Nettstudiet i samtidslitteratur  – av student Solgunn Solli 2.5 2015
Kult å kalle seg student igjen – intervju med student Helle Jomaas 22.1 2015

 

Fleksibelt studium

ØYSTEIN ESPE BAE-1657-FOTOGRAF ANNE E S ENGER copy

Formidlingsrådgiver Øystein Espe Bae

I utforminga av studiet har NBI teke omsyn til behova til studentane, som ofte er i full jobb ved sidan av studiet.

–Det er viktig å lytte på behova til målgruppene og å legge til rette for at ein kan ta studiet parallelt med jobben. Difor er arbeidsformene på studiet svært fleksible og asynkrone. Studentane har høve til å sjølv bestemme når dei ønsker å studere innanfor gitte tidsrammer, noko vi opplever som viktig for dei. Det er heller ikkje pliktbasert fysisk oppmøte på studiet.

– Sjølv om studiet krever god eigeninnsats gjennom studieåret, er mange av undervisings- og arbeidsformene video- og dialogbaserte, slik at arbeidet på studiet er variert og motiverer til læring, avsluttar Espe Bae.

Barn

Foto: Microsoft Office Online

Fakta om studiet:

Studiet tek sikte på å auke kompetansen i nyare barne- og ungdomslitteratur på 2000-talet. Studentane lærer om alt frå biletbøker, barne- og ungdomsprosa og faglitteratur, til remediering, teikneserier og appar. Studiet er retta mot formidlarar, men er inga direkte vidareutdanning i formidlingprofesjonen. Likevel har studiet eit gjennomgåande formidlingsperspektiv gjennom heile forløpet og blir av studentane opplevd som relevant inn mot yrkeslivet.

 

Publisert i Forsiden

– Kult å kalle seg student igjen!

Helle Jomaas er blant de første studentene på det nyoppstarta nettstudiet i samtidslitteratur for barn og unge på NBI. Her forteller hun om livet som formidler, og om hvorfor hun har meldt seg på studiet.

Helle Jomaas

Helle Jomaas. Foto: Privat

Du er inne i studiets andre semester, og på vei til å fullføre studiet innen utgangen av året. Men hvor kommer du fra?

– Frem til høsten 2014 var jeg ansatt som litteraturformidler og bibliotekar i en deltidsstilling på ”Barnebiblå”, altså Barne- og ungdomsbiblioteket i Stavanger. Så fikk jeg ny jobb som skolebibliotekar på en barneskole i Stavavanger kommune. Det er jeg hoppende glad for!

Føler meg som en superhelt!

Hva inspirerer deg til å jobbe som formidler?

– Å jobbe som formidler av barne- og ungdomslitteratur på Barnebiblå var en helt fantastisk jobb. Det er like gøy hver gang vi har hatt barnehager på lesestund, skoleklasser på besøk eller trøtte ungdommer som kommer inn og bare må ha en bok på nynorsk (som for all del ikke må være mer enn hundre sider).

– Hver gang vi lykkes med å skape leseglede og finne den rette boka til en låner, føler jeg meg litt som en superhelt. Det å være en motivator for leseglede er min største inspirasjon til å fortsette å jobbe med formidling av litteratur.

Utfordringer

Superhelter møter jo alltid sterk motstand, men lykkes alltid til slutt. Hvilke utfordringer møter du i din hverdag?

– Det å være superhelt i biblioteket er ikke helt uten utfordringer, for eksempel det å finne en bok til en person som absolutt ikke vil lese. Luksusproblemet er selvfølgelig å finne en bok til super leseren som har lest alt, sier Helle.

– Likevel er den aller største utfordringen at bøkene i dag konkurrerer med flere underholdningsmedier enn noen gang før. Her er det viktig at vi som formidlere omfavner ny teknologi og tar det i bruk i formidlingen, for eksempel ved å aktivt bruke digitale arenaer til formidling av litteratur og andre medier i biblioteket.

Styrk formidlingskompetansen!

Hvilke løsninger ser du for deg, da?

– For å møte utfordringen ved at barn og unge stadig får flere underholdningsmedier å forholde seg til, tror jeg det er viktig å styrke formidlingskompetansen blant de som jobber med formidling av barne- og ungdomslitteratur. Vi må jobbe videre med å skape gode arenaer for kompetanseutveksling, der en også kan utfordre og inspirere hverandre til å utvide egen komfortsone.

Hvordan opplever du det å være nettstudent på NBI?

– Faglig påfyll er motiverende og da jeg hørte om NBIs nye nettstudium, samtidslitteratur for barn og ungdom, tenkte jeg umiddelbart at dette var noe jeg hadde lyst å studere. Jeg har et ønske om å styrke egen formidlerkompetanse og ser på dette faget som nyttig i den sammenheng, forteller Jomaas.

– Jeg synes det har vært lærerikt å få flere analyseverktøy i møte med ny barne- og ungdomslitteratur. Studiet er bra lagt opp og jeg er imponert over kvaliteten på forelesningene.

– Dessuten er det sykt kult å kalle seg student igjen!

 

 

 

 

Publisert i Forsiden

Send spørsmål til fagansvarleg:

Ditt namn

E-post

Telefonnummer (Valfritt)

Emne

Melding