Søknadsskjema

Søknadsfrist for studieåret 2017 var tirsdag 4. oktober 23.59.
Se Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norsk barnebokinstitutt