Søknadsskjema forfatterutdanningen

Søknadsfrist er mandag 27. mai, opptak i juni.

Opptak gjøres i samsvar med Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norsk barnebokinstitutt – Lovdata. Studentene tas opp på grunnlag av innsendt tekst. Interesse for litteraturformidling styrker en søknad med kvalifisert tekst.

Opptak foretas av en komité med akademisk og kunstnerisk litterær kompetanse, som gjør en skjønnsmessig vurdering av den enkelte søkers innsendte tekster. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju før endelig opptak.

Top